Cloud Server VN Cloud Server US Cloud Server EU

BẢNG GIÁ CLOUD SERVER VN

VPS Việt Nam #1

129,000

VND / Tháng

 • CPU:
  1 CPU
 • RAM:
  1 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

VPS Việt Nam #2

149,000

VND / Tháng

 • CPU:
  1 CPU
 • RAM:
  2 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

VPS Việt Nam #3

199,000

VND / Tháng

 • CPU:
  2 CPU
 • RAM:
  2 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

VPS Việt Nam #4

229,000

VND / Tháng

 • CPU:
  2 CPU
 • RAM:
  4 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

VPS Việt Nam #05

399,000

VND / Tháng

 • CPU:
  4 CPU
 • RAM:
  4 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

VPS Việt Nam #6

499,000

VND / Tháng

 • CPU:
  4 CPU
 • RAM:
  8 GB
 • SSD:
  90 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

VPS Việt Nam #07

699,000

VND / Tháng

 • CPU:
  8 CPU
 • RAM:
  8 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

VPS Việt Nam #8

999,000

VND / Tháng

 • CPU:
  8 CPU
 • RAM:
  16 GB
 • SSD:
  120 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

VPS Việt Nam #9

1,699,000

VND / Tháng

 • CPU:
  16 CPU
 • RAM:
  32 GB
 • SSD:
  240 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #1

367,650

VND / 3 Tháng

 • CPU:
  1 CPU
 • RAM:
  1 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #2

424,650

VND / 3 Tháng

 • CPU:
  1 CPU
 • RAM:
  2 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #3

567,150

VND / 3 Tháng

 • CPU:
  2 CPU
 • RAM:
  2 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #4

852,150

VND / 3 Tháng

 • CPU:
  2 CPU
 • RAM:
  4 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #05

1,137,150

VND / 3 Tháng

 • CPU:
  4 CPU
 • RAM:
  4 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #6

1,422,150

VND / 3 Tháng

 • CPU:
  4 CPU
 • RAM:
  8 GB
 • SSD:
  90 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #07

1,992,150

VND / 3 Tháng

 • CPU:
  8 CPU
 • RAM:
  8 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #8

2,847,150

VND / 3 Tháng

 • CPU:
  8 CPU
 • RAM:
  16 GB
 • SSD:
  120 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #9

4,842,150

VND / Tháng

 • CPU:
  16 CPU
 • RAM:
  32 GB
 • SSD:
  240 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #1

696,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  1 CPU
 • RAM:
  1 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #2

804,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  1 CPU
 • RAM:
  2 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #3

1,074,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  2 CPU
 • RAM:
  2 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #4

1,614,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  2 CPU
 • RAM:
  4 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #05

2,154,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  4 CPU
 • RAM:
  4 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #6

2,694,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  4 CPU
 • RAM:
  8 GB
 • SSD:
  90 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #07

3,774,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  8 CPU
 • RAM:
  8 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #08

5,394,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  8 CPU
 • RAM:
  16 GB
 • SSD:
  120 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #09

9,174,600

VND / 6 Tháng

 • CPU:
  16 CPU
 • RAM:
  32 GB
 • SSD:
  240 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #1

1.238.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  1 CPU
 • RAM:
  1 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #2

1.430.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  1 CPU
 • RAM:
  2 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #3

1.910.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  2 CPU
 • RAM:
  2 GB
 • SSD:
  30 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #4

2.870.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  2 CPU
 • RAM:
  4 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #05

3.830.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  4 CPU
 • RAM:
  4 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #06

4.790.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  4 CPU
 • RAM:
  8 GB
 • SSD:
  90 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #07

6.710.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  8 CPU
 • RAM:
  8 GB
 • SSD:
  60 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #08

9.590.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  8 CPU
 • RAM:
  16 GB
 • SSD:
  120 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

Cloud VN #09

16.310.400

VND / 12 Tháng

 • CPU:
  16 CPU
 • RAM:
  32 GB
 • SSD:
  240 GB
 • Bandwidth:
  Không giới hạn
 • Ethernet Port:
  1000 Mbps
 • IPv4:
  1 Địa chỉ

*LƯU Ý: Nếu quý khách có nhu cầu lấy hoá đơn, vui lòng cộng VAT 10%

HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO CLOUD VPS GIÁ RẺ

Hệ điều hành được tự động cài đặt khi khách đăng ký sử dụng VPS

CLOUD VPS GIÁ RẺ LÀ GÌ?

Cloud VPS Giá Rẻ là sản phẩm máy chủ ảo có cấu hình được xây dựng để tối ưu về chi phí nhất cho khách hàng. Cloud VPS Giá Rẻ đạt được sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí, phù hợp với phần lớn nhu cầu của khách hàng.

VÌ SAO NÊN CHỌN MUA VPS CỦA CLOUDPROXY ?

Tiết kiệm chi phí

Các gói VPS tại CloudProxy được tối ưu để phù hợp với tiêu chí giá rẻ của khách hàng.

Khởi tạo nhanh chóng

Đăng ký online, thanh toán trực tuyến và nhận ngay thông tin khởi tạo trong vòng 1 phút.

Toàn quyền root

Với quyền quản trị root cao nhất, bạn có thể chủ động thao tác và kiểm soát toàn bộ hoạt động VPS của mình.

IP riêng biệt

Mỗi một máy chủ ảo (VPS) được cấp một địa chỉ IPv4 riêng biệt. Rất phù hợp các công việc Private.

Phần cứng chính hãng

Sử dụng 100% phần cứng chính hãng và ổ cứng lưu trữ SSD Enterprise chuyên dụng.

Hỗ trợ đa nền tảng

VPS giá rẻ của CloudProxy hỗ trợ linh hoạt các hệ điều hành thông dụng như CentOS, Ubuntu, Debian và Windows 10, Windows Server…

Giao diện quản trị thân thiện

Giao diện trang quản trị được thiết kế đơn giản, đầy đủ tính năng cần thiết và trực quan với người dùng.

Hỗ trợ 24/7

CloudProxy hỗ trợ 24/7 qua nhiều kênh như Livechat, Ticket, Hotline, Fanpage giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian ngắn nhất.

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TẠI CLOUD PRORY

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI MUA VPS, PROXY

Mua Cloud VPS ở đâu để giá thấp nhất và hiệu quả nhất?

Hiện tại có rất nhiều đơn vị cung cấp VPS giá rẻ cho sinh viên lựa chọn. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định bạn cần tìm hiểu kỹ chất lượng và sự uy tín của đơn vị đó để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình.

CloudProxy là một trong những đơn vị cho bán VPS giá rẻ nhất trên thị trường, được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn. Với kinh nghiệm 10 năm xây dựng và phát triển, phục vụ hơn 30.000 khách hàng trong và ngoài nước, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng VPS rẻ nhất của chúng tôi.

Khi mua VPS tôi có cần nhiều kiến thức kỹ thuật để sử dụng không?

Khi bạn cần mua VPS và để vận hành máy chủ VPS giá rẻ, nếu bạn đã có sẵn những kiến thức kỹ thuật nhất định thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả nhanh hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều kiến thức về kỹ thuật thì cũng không cần lo lắng. Khi mua VPS siêu rẻ tại CloudProxy, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn các vấn đề liên quan đến hệ thống 24/7.

Ngoài ra, khi mua VPS tại CloudProxy với giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp quản trị VPS một cách đơn giản và hiệu quả ngay trên giao diện web.

Tôi có thể nâng cấp từ cấu hình VPS thấp lên cấu hình cao hơn được không?

Tất nhiên là được. Hệ thống quản trị thông minh của CloudProxy sẽ giúp quý khách thực hiện mọi chức năng cần thiết, việc nâng cấp từ cấu hình thấp hơn lên cấu hình cao hơn chỉ trong 1 nút click chuột. Giá nâng cấp sẽ được tính theo công thức: (Giá cấu hình cao) – (giá cấu hình thấp) x với số ngày còn lại của gói VPS.

Rất thuận lợi cho việc khách hàng tối ưu chi phí

Tôi có thể cài đặt phần mềm riêng trên VPS Giá Rẻ không?

Hoàn toàn có thể! Quyền kiểm soát tuyệt đối là một trong những ưu điểm nổi bật của dịch vụ bán VPS rẻ. Chính vì thế, khi đăng ký sử dụng VPS giá rẻ, bạn có thể cài đặt bất kỳ phần mềm riêng nào bạn muốn trên VPS để phục vụ cho mục đích và dự án của bạn.

VPS Windows Giá Rẻ, VPS Linux Giá Rẻ phù hợp với khách hàng nào?

VPS Windows Giá Rẻ là sự lựa chọn phù hợp nếu bạn sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL hoặc khung phát triển ASP.NET. Đồng thời thích hợp cho doanh nghiệp hiện đang sử dụng nhiều các ứng dụng và phần mềm của Windows.

VPS Linux Giá Rẻ với lợi thế là mã nguồn mở sẽ thích hợp với các nhà phát triển sử dụng C++, Java, PHP và một số ngôn ngữ khác theo hướng mã nguồn mở. Bên cạnh đó, các chuyên gia backend hay mạng máy tính cũng có xu hướng sử dụng VPS Linux nhiều hơn.

Cloud VPS giá rẻ nhất tại CloudProxy có được cấp địa chỉ IP riêng không?

Toàn bộ các sản phẩm dịch vụ VPS tại CloudProxy đều được hỗ trợ mỗi một VPS được sử dụng 1 IP riêng, không sử dụng IP Share. Việc này rất thuận tiện cho các công việc của quý khách hàng.

CloudVPS có chính sách đại lý cho nhà bán lẻ hoặc CTV không?

CloudProxy có chính sách hỗ trợ đại lý, chiết khấu cao lên tới 50% cho các reseller và CTV. Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách vui lòng liên hệ support để được tư vấn thêm.

VPS và Proxy được sử dụng dành cho các công việc gì?

VPS, Proxy giá rẻ của chúng tôi được sử dụng cho rất nhiều công việc khác nhau, đặc biệt là các công việc liên quan đến MMO. VPS, Proxy có thể được sử dụng tạo tài khoản và nuôi tài khoản ebay, amazon, paypal, etsy, facebook, chạy quảng cáo, chạy buff view Youtube, treo game, làm host website, chạy Forex và vô vàn các công việc khác.

Nếu mua số lượng VPS, Proxy lớn có được chính sách ưu đãi gì không?

Với đối tượng khách hàng của chúng tôi chủ yếu là các MMOer nên với các đơn hàng VPS, Proxy số lượng lớn, chúng tôi sẽ có những hỗ trợ lớn về giá. Tối đa lên tới 50% cho các team lớn mua số lượng. Hãy liên hệ trực tiếp support để được hỗ trợ về giá khi bạn cần mua số lượng lớn nhé.